Khóa học QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính (Tại HCM và Tiền Giang)
Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Tp Hồ Chí Minh
Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;
Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ, công chức, viên chức, Chúng tôi xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và ngạch Chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng như sau:
1. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên:
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sư nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
2. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng theo quy định của Bộ Nội vụ. (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch trên toàn quốc).
4. Địa điểm học:
Quân 5: Số 448/2 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5
Quận Bình Thạnh: Tầng 2, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh
5. Thông tin đăng ký học vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam - CN Tp HCM
Địa chỉ: Số 448/2 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5
Tầng 2, Số 195 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0969 86 86 01 (cô Quyên)
Email: [email protected]
Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Email và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.
Trân trọng !

Người đăng: Ngọc Quyên

Chọn khu vực