Nam châm khối vuông, nam châm thanh


Nam châm viên : Phụ liệu may túi xách, bóp, ví, cặp học sinh; đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm và một số ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng…

Nam châm dẻo : Sử dụng dán các khung tranh trong Trang trí nội thất, ứng dụng các tấm quảng cáo trên tủ lạnh, in ấn quảng cáo…

Nam châm vành khăn : Sử dụng sản xuất Loa điện tử, động cơ điện…

Nam châm thanh : Bộ lọc nam châm, Nam châm lưới… Lọc sắt tách tạp chất trong thức ăn, bột …


Người đăng: Nguyễn xuân diệu

Chọn khu vực