Thep co đô đan hôi cao, thep đan hôi trăng/xanh


chuyên cấp thép đàn hồi trắng/xanh dùng làm dao, lưỡi cưa, dập các chi tiết đàn hồi trong cơ khí, may mặc
Thép có độ đàn hồi cao... liên hệ 086 234 8919

Người đăng: kimloaivt

Chọn khu vực