Khớp nối xích KC 80-20 Giá Liên hệ 0932322638


Hình ảnh

Sản phẩm khớp nối xích KC 80-20 Giá Liên hệ 0932322638 Đặt hàng

Thông số kỹ thuật của khớp nối xích KC 80-20:
- O : 185.3mm
- D’ : 121.4mm
- L : 146mm
- E : 63.5mm
- S : 14.6mm
- A : 210mm
- B : 136.9mm
Thông tin kỹ thuật và yêu cầu đặt hàng xích ( xích, nhông xích, khóa xích..)
xin liên hệ =>đặt hàng

Người đăng: toanphataaa

Chọn khu vực