Toàn phát chuyên cung cấp các loại dây curoa


Hình ảnh
  • day-curoa-3v-5v-8v-.jpg
Sản phẩm Dây curoa 3V 5V 8V Giá dây curoa ở đâu rẻ nhất? Đặt hàng nut-dathang.png Dây curoa 3V 5V 8V

dây curoa 3V, dây curoa 5V, dây curoa 15V

Thông số kỹ thuật Dây curoa Mã dây  r Mã dây  r Mã dây  r Dây curoa 3V250  635 Dây curoa 3V450   1 143  Dây curoa 3V800   2 032  Dây curoa 3V265  673 Dây curoa 3V475   1 207  Dây curoa 3V850   2 159  Dây curoa 3V280  711 Dây curoa 3V500   1 270  Dây curoa 3V900   2 286  Dây curoa 3V300  762 Dây curoa 3V530   1 346  Dây curoa 3V950   2 413  Dây curoa 3V315  800 Dây curoa 3V560   1 422  Dây curoa 3V1000   2 540  Dây curoa 3V335  851 Dây curoa 3V600   1 524  Dây curoa 3V1060   2 692  Dây curoa 3V355  902 Dây curoa 3V630   1 600  Dây curoa 3V1120   2 845  Dây curoa 3V375  953 Dây curoa 3V670   1 702  Dây curoa 3V1180   2 997  Dây curoa 3V400   1 016  Dây curoa 3V710   1 803  Dây curoa 3V1250   3 175  Dây curoa 3V425   1 080  Dây curoa 3V750   1 905  Dây curoa 3V1320   3 353          Dây curoa 3V1400   3 556  Thông số kỹ thuật dây curoa 5V Mã dây  r Mã dây  r Mã dây  r Dây curoa5V530  1 346  Dây curoa 5V1000   2 540  Dây curoa 5V1900   4 826  Dây curoa 5V560   1 422  Dây curoa 5V1060   2 692  Dây curoa 5V2000  5 080  Dây curoa 5V600   1 524  Dây curoa 5V1120   2 845  Dây curoa 5V2120   5 385  Dây curoa 5V630   1 600  Dây curoa 5V1180   2 997  Dây curoa 5V2240   5 690  Dây curoa 5V670   1 702  Dây curoa 5V1250   3 175  Dây curoa 5V2360   5 994  Dây curoa 5V710   1 803  Dây curoa 5V1320   3 353  Dây curoa 5V2500   6 350  Dây curoa 5V750   1 905  Dây curoa 5V1400   3 556  Dây curoa 5V2650   6 731  Dây curoa 5V800   2 032  Dây curoa 5V1500   3 810  Dây curoa 5V2800   7 112  Dây curoa 5V850   2 159  Dây curoa 5V1600   4 064  Dây curoa 5V3000   7 620  Dây curoa 5V900   2 286  Dây curoa 5V1700   4 318  Dây curoa 5V3150   8 001  Dây curoa 5V950   2 413  Dây curoa 5V1800   4 572  Dây curoa 5V3350   8 509          Dây curoa 5V3550   9 017  Thông số kỹ thuật dây curoa 8V Mã dây  r Mã dây  r Mã dây  r Dây curoa  8V1000  2 540  Dây curoa 8V1800   4 572  Dây curoa 8V3150   8 001  Dây curoa8V1060   2 692  Dây curoa 8V1900   4 826  Dây curoa 8V3350   8 509  Dây curoa 8V1120   2 845  Dây curoa 8V2000   5 080  Dây curoa  8V3550   9 017  Dây curoa 8V1180   2 997  Dây curoa  8V2120   5 385  Dây curoa 8V3750   9 525  Dây curoa  8V1250   3 175  Dây curoa 8V2240   5 690  Dây curoa  8V4000   10 160  Dây curoa 8V1320   3 353  Dây curoa 8V2360   5 994  Dây curoa 8V4250   10 795  Dây curoa 8V1400   3 556  Dây curoa 8V2500   6 350  Dây curoa 8V4500   11 430  Dây curoa 8V1500   3 810  Dây curoa  8V2650   6 731  Dây curoa 8V4750   12 065  Dây curoa 8V1600   4 064  Dây curoa 8V2800   7 112  Dây curoa 8V5000   12 700  Dây curoa  8V1700   4 318  Dây curoa 8V3000   7 620     

Toàn phát chuyên cung cấp các loại dây curoa công nghiệp như: Dây curoa A, Dây curoa B, Dây curoa C, Dây curoa D, Dây curoa E, Dây curoa 3V 5V 8V, Dây curoa XPZ, Dây curoa XPA, Dây curoa XPB, Dây curoa XPC, Dây curoa ZX, Dây curoa AX, Dây curoa BX, Dây curoa CX, Dây curoa 3VX, Dây curoa 5VX, Dây curoa VS, Dây curoa SPA, Dây curoa SPB, Dây curoa SPC, Dây curoa AA BB CC, Dây curoa PH PJ PK PL PM, Dây curoa MXL, Dây curoa XL, Dây curoa L, Dây curoa H, Dây curoa XH XXH, Dây curoa 3M, Dây curoa 5M, Dây curoa 8M, Dây curoa 14M, Dây curoa T5, Dây curoa T10, Dây curoa T20, Dây curoa AT5, Dây curoa AT10, Dây curoa AT20, Dây curoa SPZ.

Tất cả các dây curoa răng và dây đai có bản rộng: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm.

Ngoài ra công ty Toàn Phát còn cung cấp một số loại xích TPC trong công nghiệp khác như: xích 35-1R TPC, xích 35-2R TPC, xích 40-1R TPC, xích 40-2R TPC, xích 50-1R TPC, xích 50-2R TPC, xích 60-1R TPC, xích 60-2R TPC, xích 80-1R TPC, xích 80-2R TPC, xích 100-1R TPC, xích 100-2R TPC, xích 120-1R TPC, xích 120-2R TPC, xích 140-1R TPC, xích 140-2R TPC, xích 160-1R TPC, xích 160-2R TPC,...
Các sản phẩm liên quan khác:Băng tải pvc, túi lọc bụi, Băng tải PU, băng tải cao su, băng tải con lăn, băng tải gầu, gầu tải, dây curoa, nhông xích, phụ kiện băng tải, dán nối băng tải, keo dán băng tải, máy đóng bao tự động, vòng bi tự lựa, vòng bi côn, vòng bi cầu, ghim nối băng tải, bản lề nối băng tải,...

 Mọi chi tiết xin liên hệ - A Thọ:  0932322638
      Công ty TNHH xuất nhập khẩu đầu tư và thương mại Toàn Phát
      Phòng kinh doanh: Phòng 603 - CT3A - KĐT Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội
      Cửa hàng: 321 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
      ĐT/Fax: 02438.489.388 Hotline: 0917.352.638
      Email: huaquyetthang@gmail.com
      Website: toanphatinfo.com
      Website: bangtaitoanphat.com
Người đăng: toanphataaa

Chọn khu vực