Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel


Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel
Hàng có sẵn tại kho Hà Nội và TP HCM

Cu/PVC/PVC hoặc Cu/PVC/Shield/PVC

1. Cáp điều khiển 12x0.5/ Cáp điều khiển 2x0.5 chống nhiễu.
+ Tiết diện: 0.5mm2
+ 1 lõi dây gồm 20 sợi đồng nhuyễn
+ 12 lõi , đánh số từ 1-11 và 1 dây vàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 1.9mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 11.3mm

Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel

2. Cáp điều khiển 12x0.75/ Cáp điều khiển 12x0.75 chống nhiễu
+ Tiết diện: 0.75mm2
+ 1 lõi dây gồm 30 sợi đồng nhuyễn
+ 12 lõi , đánh số từ 1-11 và 1 dây vàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 2.35mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 13.4mm

3. Cáp điều khiển 12x1.0/ Cáp điều khiển 12x1.0 chống nhiễu
+ Tiết diện: 1.0mm2
+ 1 lõi dây gồm 40 sợi đồng nhuyễn
+ 12 lõi , đánh số từ 1-11 và 1 dây vàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 2.65mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 15mm

1 Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel

4. Cáp điều khiển 12x1.5/ Cáp điều khiển 12x1.5 chống nhiễu
+ Tiết diện: 1.5mm2
+ 1 lõi dây gồm 60 sợi đồng nhuyễn
+ 12 lõi , đánh số từ 1-11 và 1 dây vàng xanh
+ Đường kính 1 sợi: 2.95mm
+ Đường kính cả vỏ dây: 16.4mm

2 Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel

Cam kết:

+ Hàng nhập khẩu

+ CO CQ đây đủ

+ Hình thức giao hàng linh hoạt, thuận tiện

Để có báo giá và mức chiết khấu tốt nhất xin liên hệ:

Ms. Linh - 0987 917 414

Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam
Email: [email protected]

3 Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel

4 Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel

5 Cáp điều khiển 12 lõi - Cáp điều khiển Altek Kabel
Người đăng: Đinh Diệu Linh

Chọn khu vực