Điện trở thổi gió dạng trái khế loại nhỏ đầu hỏa tiễn


mDKk1oh4DBXN-8tDfi9_gUrTcdEcDf3cuUsNsIkR8gkN4NzPoYr3cX2E3M9n02Temi1KIQNCddqRJ8XxWxWD4q7ujOGZAS_yUygeThKPeKp4R92NjYnesqvbUjnTeOF8gTV047EO

Điện trở thổi gió dạng hình trụ ống

Điện trở thổi gió là hình thức sấy nóng nhanh bằng dây trần, lên nhiệt nhanh, rất thuận lợi trong sản xuất.

Điện trở thổi gió dạng hình trụ ống đã được sử dụng nhiều trong công nghiệp cũng như dân dụng.

mF33qLH6-cZenQYUMKRksbsN4FgEcem1xCqGbHUGwOsrSa-9OSFf6vaZ7L4WbE4Oi5ZoXVHZEmo2JQfh3pXskRX5n7bYvidjkcdWc5ixCTDgVTN3vH_9x0gETTt0LcnLjGjl4oH6

Thông tin về sản phẩm

Điện áp: 220v hoặc 380v

Công suất thiết kế theo yêu cầu

E7zf14aZvEqhVX4DRG0szVG8URfA1KsCzBIC7Wy21AcNUmnVK2dX4eSiecOpGp0x-JsNmrKYJRPCcBl6qjeWHqbatyOwoElxPxOsPbL8VIn5CPqsxiKVBVwzLtif_kJjq_IcEeg0
qu2SM7oWk8CXlhxjtyvCqpV5-LpPdA4w4cOIFWNrOiULmkBOXGSLOc1W1Yq-2sPxjHUaFiJpcM5tI4P1ks6GRMPaps6tOLcMtvl1Lrp3Iz0mzL66ZRSLU3y2GjaLP0RsvFEc5Etj
osEZPzymbKMvpuyJF96hz2pw6Cbv4f6rNh5cfMLNXqfgImRjreB-QF1ANVNcFyXu3kwDxkWOOXwUWL8xLiKP6w-rtBr-a03skHEZxtT-0kLHwKAoOyqifZCO5c1VKZi2Bf6WEyv7

Quý khách có nhu cầu mua hàng, hay muốn biết thêm chi tiết sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH TM Hoàng Kim

Địa chỉ: Số 1A 194/11 Thanh Đàm, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Mobile: 0919575909 / 0967902850 ; 0979599533 / 0912086984

Email: [email protected]

Người đăng: domanhdoan

Chọn khu vực