Taxi tải Hà Tĩnh 0796-48-49-50


Taxi tải Hà Tĩnh 0796-48-49-50 Taxi tải HT 0796-48-49-50
Ngay sau khi Quý Khách hàng và taxi tải HT. nghiệm thu bàn giao toàn bộ các hạng mục công việc đã thực hiện. Hai bên sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng chuyển nhà, chuyển văn phòng. Đối với các Khách hàng ký hợp đồng theo một lần chuyển dọn. Sẽ thanh toán ngay toàn bộ chi phí cho Công ty. Trong khi vận chuyển và lắp đặt hàng hoá nếu có tổn thất hàng hoá, đổ vỡ đồ đạc. Hư hỏng thiết bị sẽ được chúng tôi đền bù theo giá thị trường

Người đăng: nguyễn viết hoàng

Chọn khu vực