Hội Thảo: NHỮNG CÔNG CỤ VÀNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ


Tìm hiểu những công cụ giúp giải quyết các vấn đề đặt ra :

  1. Đúng việc trong từng thời điểm chưa ?
  2. Năng lực giải quyết vấn đề của cả TEAM – Tổ đội/Nhóm/Phòng ra sao?
  3. On the Job Training (OJT) có thể trở thành công cụ khiến nhân viên dấn thân vào mồi trường

    công việc ? thay thế cho các kỹ năng hay chính sách động viên khác ?

  4. Lãnh đạo đã phát huy từng thành viên thông qua lắp ghép năng lực của họ ?
  5. Bao lâu thì chúng ta phản hồi tích cực cho nhau một lần ?

Đăng ký tham dự Hội Thảo: “NHỮNG CÔNG CỤ VÀNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Nhấp vào

https://docs.google.com/forms/d/1MEbDG-bfq_rTHyKld9kus5Dp7zoCfwn2aKW85jIzquY/viewform?edit_requested=true

- Điền thông tin vào Form đính kèm và gửi Email về địa chỉ: [email protected],

- Số điện thoại: (028) 3938 1118 – (028) 3938 1119 – Hotline: 0963 245 645

Chi Phí Tham Dự: 400.000/người, số lượng giới hạn. Ưu tiên khách mời đăng ký trước sẽ nhận được ưu đãi từ chương trình.

Người đăng: truongsam1

Chọn khu vực