Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài


Người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định có được bảo lãnh cho thân nhân của mình xin cấp thẻ tạm trú theo diện thẻ tạm trú thăm thân. Thời gian của thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên thẻ tạm trú của người bảo lãnh.
Người nước ngoài khi đã được cấp thẻ tạm trú hay thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật thì được phép bảo lãnh cho thân nhân của mình được xin cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân với thời hạn không nhiều hơn thời hạn tạm trú của người bảo lãnh.
Những trường hợp được xin cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân:
- Người nước ngoài chưa đủ 18 tuổi có bố hoặc mẹ là người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.
- Người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật.
- Nếu không thuộc hai trường hợp trên thì sẽ không được cấp thẻ tạm trú thăm thân mà sẽ được cấp thị thực có thời hạn tối đa 06 tháng.

Người đăng: thaiduongvisa

Chọn khu vực