Nên học ở đâu để có chứng chỉ NGHIỆP VỤ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH


LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH


Kính gửi: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học !

   Căn cứ vào nghị định 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của thủ tướng chính phủ về tuyển dụng,sử dụng và quản lý viên chức.Căn cứ thông tư 13/2017/TT – BGDĐT ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.Căn cứ công văn số 3182/BNV- ĐT ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam tổ chức mở  khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2017; cụ thể như sau:

*** Đối tượng bồi dưỡng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II). Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

***NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung
CĐ 1: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế
CĐ 2: Lý luận về hành nhà nước
CĐ 3: Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
CĐ 4: Một số kỹ năng chung trong quản lý phát triển chuyên môn học thuật
Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề 
CĐ 5: Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế
CĐ 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ
CĐ 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực
CĐ 8: Đảm bảo chất lượng GDĐH
CĐ 9: Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
CĐ 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH
CĐ 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo
Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

1. Thời gian: 2 tháng

2. Khai giảng:Ngày 02/12 ( Học thứ 7 + Chủ nhật) Ngày 26/11 chốt danh sách

3. Học phí trọn khóa: 3.000.000đ/học viên

4. Địa điểm học và đăng ký học: Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam

   195 đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM

5.Chứng chỉ: Cuối khóa học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ “bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp “ do Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cấp, theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Liên hệ đăng ký học:

Hotline: 0981 86 86 32 - ( Ms Mận)

Email: manlt@giaoducvietnam.edu.vn

Người đăng: Le Man

Chọn khu vực