Download mẫu bảng chấm công file excel 2019


Download mẫu bảng chấm công file excel dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương và quản lý các lao động trong doanh nghiệp.

Dưới đây phần mềm kế toán Sthink cung cấp một số mẫu bảng chấm công file excel theo thông tư số 133 Bộ tài chính

download mẫu bảng chấm công
Mẫu bảng chấm công số 01a-LĐTL

Download mẫu bảng chấm công file excel tại đây:

https://sthink.com.vn/wp-conte... đây là bảng mẫu chấm công làm thêm giờ:

download mẫu bảng chấm công
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Dowload mẫu bảng chấm công làm thêm giờ trên excel tại đây: https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bang-cham-cong-theo-thông-tư-133-3.xlsx

...xem tiep....

https://sthink.com.vn/download-mau-bang-cham-cong.html

Người đăng: huong

Chọn khu vực