Phần mềm kế toán ngành thực phẩm


Phần mềm kế toán ngành thực phẩm của công ty Sthink cung cấp các giải pháp kế toán trong ngành công nghiệp thực phẩm. Sthink cung cấp các giải pháp ứng dụng cho các công ty chế biến thực phẩm và các nhà phân phối thực phẩm hoặc bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh các mặt hàng thực phẩm trái cây, đồ đóng hộp, đông lạnh, đồ khô các loại,…

phần mềm kế toán ngành thực phẩm
Đối tác CJ Food

Ngành thực phẩm có một số đăc thù cơ bản như tính mùa vụ, hạn sử dụng của sản phẩm, phân phối logistic, đổi trả hàng hóa bị lỗi,… Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng thì các đặc thù này là những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp thực phẩm.

phần mềm kế toán ngành thực phẩm
Những đặc tính quản lý cơ bản trong phần mềm kế toán ngành thực phẩm

Phần mềm kế toán ngành thực phẩm gồm có 16 phân hệ:

 • Hệ thống
 • Tổng hợp
 • Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
 • Gía thành dự án, công trình
 • Gía thành sản xuất liên tục
 • Gía thành sản xuất theo đơn hàng
 • Báo cáo thuế
 • BCQT theo các trường tự do
 • Quản lý hóa đơn
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • ...xem tiep...

  https://sthink.com.vn/phan-mem-ke-toan-nganh-thuc-pham.html

Người đăng: huong

Chọn khu vực