Các khoản giảm trừ thuế TNCN năm 2019 cho người lao động


Các khoản giảm trừ thuế TNCN cập nhật năm 2019, mức giảm trừ bản thân là 9 triệu đồng/tháng, điều kiện giảm trừ sẽ được tiết trong bài viết dưới đây.


Thế nào là các khoản giảm trừ thuế TNCN? Và những khoản nào thỏa mãn điều kiện được giảm trừ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này dựa trên Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

1. Khoản giảm trừ bản thân

Để có sức lao động để bán cho doanh nghiệp, chúng ta cần chi phí để tái tạo sức lao động. Hay nói cách khác, đó chính là các chi phí sinh hoạt cho bản thân người nộp thuế. Do đó, các khoản giảm trừ hay còn gọi là các khoản chi phí hợp lý cho mục đích tính thuế thu nhập cá nhân ở đây có khoản đầu tiên là khoản giảm trừ bản thân.

Các mức giảm trừ được tính như thế nào?

Mức giảm trừ bản thân của một người hiện nay đang là 9 triệu đồng/tháng/người. Chúng ta có thể thấy, dù các bạn có thu nhập hay không có thu nhập, các bạn vẫn tốn các chi phí sinh hoạt.

Do đó, số tháng được tính giảm trừ bản thân không phụ thuộc vào số tháng bạn có thu nhập. Khoản này chỉ phụ thuộc vào số tháng trong kỳ tính thuế của các bạn.

Ví dụ:

Nếu như kỳ tính thuế của bạn là 12 tháng thì bạn sẽ được giảm trừ đủ 12 tháng. Như vậy, bạn sẽ được giảm trừ 9 triệu * 12 tháng = 108 triệu động/12 tháng.

Tìm hiểu thêm tại đây: 
http://hrinsider.vietnamworks.com/cac-khoan-giam-tru-thue-tncn-nam-2019-cho-nguoi-lao-dong.html

Tìm kiếm ngay các cơ hội việc làm hấp dẫn ngay hôm nay tại https://www.vietnamworks.com

Người đăng: dang2710

Chọn khu vực