Phân hệ tiền mặt của safebooks giúp gì cho kế toán?


Hiện nay có nhiều nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh khiến cho việc hạch toán cũng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, việc một doanh nghiệp triển khai phần mềm Kế toán được xem là một giải pháp cần ưu tiên hàng đầu. Đồng thời nó còn giúp chủ doanh nghiệp tham gia theo dõi thông tin kế toán khách quan hơn.

Phần mềm Kế toán Safebooks.vn ra đời với nhiều tính năng nhằm đáp ứng 14 nghiệp vụ kế toán. Trong đó, có thể kể đến phân hệ tiền mặt của phần mềm, giúp kế toán:

-Xem nhanh các báo cáo tiền mặt

-Lập các chứng từ thu, chi khi có phát sinh. Theo dõi thực chi với sổ sách, báo cáo thu chi hàng ngày.

-Cho phép cài đặt quy trình phê duyệt chứng từ theo nhiều cấp bậc

-Báo cáo thông minh tình hình sổ quỹ tiền mặt

-Lập phiếu kiểm quỹ

-Quản lý tài khoản ngân hàng

-Lập kế hoạch và dự báo kế hoạch dòng tiền tự động

--------------------------------------------------------

Arito - Mang đến giải pháp thông minh và hiệu quả cho mọi doanh nghiệp.

Website: Safebooks.vn

Email: Safebooks.vn@gmail.com

Hotline: (028) 7101 2288

Người đăng: safebook

Chọn khu vực