Quy trình áp dụng áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001


Hiên nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9001 đã dường như là tiêu chuẩn của các doanh nghiệp khi muốn hội nhập với thị trường quốc tế. Nhưng liệu bạn đã biết cách áp dụng bộ tiêu chuẩn đó vào doanh nghiệp mình? Hãy đọc bài viết về quy trình áp dụng để hiểu rõ hơn nhé.
Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp Quy trình áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp

Lợi ích đã có vậy làm thế nào để áp dụng ISO hệ thống quản lý chất lượng vào doanh nghiệp, tổ chức? Dưới đây là quy trình gồm 10 bước cần thiết để hoàn thành công việc này:
1. Quyết định có nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hay không? Việc này phải dựa vào hoạt động của công ty hiện tại có đáp ứng được những yêu cầu giám sát, kiểm tra trong quản lý hay không? Tất nhiên với sự ưu việt của tiêu chuẩn ISO thì một công ty chưa từng có nên có quyết định áp dụng tiêu chuẩn này.
>>> Có nên áp dụng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
2. Tìm ra đại diện lãnh đạo chất lượng Cần phải bổ nhiệm một đại diện trong ban lãnh đạo của tổ chức làm đại diện lãnh đạo chất lượng.
3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Để áp dụng ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng, trước tiên chúng ta cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn mà tổ chức mình áp dụng. Sau đó, xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức mà nhất là tại những bộ phận, những công việc mà tổ chức dự định áp dụng. Sau khi phân tích các điều khoản, chúng ta có thể xây dựng kế hoạch thực hiện.
4. Thông báo trong nội bộ tổ chức Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới. Vì vậy, cần phải thông báo cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp được biết, chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng.
5. Chuẩn bị tài liệu Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu bắt buộc theo yêu cầu của các điều khoản trong tiêu chuẩn. Và tổ chức phải soạn thảo mọi tài liệu liên quan để phù hợp cho việc đáp ứng và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO.
6. Thực hiện Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài liệu của ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng trong những phòng ban liên quan của tổ chức. Trong bước này thì các nhà lãnh đạo của tổ chức và đội ngũ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới hoặc những thay đổi chính thức trong tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong bước 5.
7. Đánh giá nội bộ ISO 9001 yêu cầu tổ chức phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của tổ chức thông qua việc đã đánh giá nội bộ. Việc đánh giá nội bộ sẽ được giúp đỡ để thực hiện trong quá trình tổ chức bắt đầu khi triển khai áp dụng.
8. Đăng ký ISO 9001 Trước khi tổ chức, doanh nghiệp có thể nhận được chứng nhận ISO 9001 thì cần phải lựa chọn một tổ chức chứng nhận ISO 9001 để đăng ký chứng nhận. Đơn vị chứng nhận này là một tổ chức độc lập và được công nhận về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO.
Đơn vị này sẽ đánh giá chuẩn đoán hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của doanh nghiệp và nếu cuộc đánh giá hoàn tất và phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 9001.
9. Chứng nhận ISO 9001 Đây là một bước cực kỳ quan trọng, doanh nghiệp được cấp phải được tổ chức chứng nhận ISO 9001 đánh giá là vượt qua và nhận được chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001. Các bước từ 1 đến 8 được thiết kế để doanh nghiệp có thể đạt được chứng chỉ ISO 9001 này.
Tuy nhiên, đội ngũ nhân viên của tổ chức có thể sẽ chưa quen với việc đánh giá của một tổ chức ở bên ngoài, do đó cần phải khuyến khích, động viên họ để có sự chuẩn bị tốt cho công cuộc đánh giá cũng nư là phải hướng dẫn cách thức tương tác, phối hợp với những chuyên gia đánh giá chứng nhận. Đừng để một nhân viên không am hiểu gì về hệ thống ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng nhận ISO 9001 hệ thống quản lý chất lượng.
10. Duy trì chứng chỉ ISO 9001 Có rất nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận bộ tiêu chuẩn ISO 9001 đã là bước cuối cùng của công việc xây dựng và áp dụng chứng nhận ISO 9001.
Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đó cũng quan trọng không kém. Do đó, doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt ở trong hoạt động hàng ngày của tổ chức và phải thường xuyên cải tiến nó hơn nữa.
Như vậy với lợi ích to lớn và quy trình các bước triển khai để có thể áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào doanh nghiệp như công ty LAVAN: https://lavan.com.vn nêu trên là rất rõ ràng, không quá phức tạp.

Người đăng: namihate

Chọn khu vực