Phần mềm quản lý tiến độ dự án


Phần mềm quản lý tiến độ dự án công việc giúp người quản lý nắm bắt tiến độ thực hiện dự án nhanh chóng

Việc quản lý các thông tin về công việc, các hợp đồng dự án, biểu mẫu, thông tin nhân sự là vấn đề rất cần thiết đối với 1 doanh nghiệp. Là một người quản lý bạn mất thời gian bao lâu để xem xét tổng hợp tình hình các hợp đồng, dự án công ty đang quản lý hoặc triển khai? Quản lý được tiến độ, công việc của các phòng ban?

Dựa vào kinh nghiệm thực tế và nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp hiện nay. Colorsoft cho ra mắt phần mềm quản lý tiến độ dự án công việc.

Đối tượng sử dụng

 • Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất
 • Có tính chất cần phối hợp nhiều nhân viên, bộ phận
 • Có cam kết tiến độ thời gian

Mục tiêu phần mềm quản lý tiến độ dự án

 • Quản lý khách hàng, phân quyền thông tin cho nhân viên quản lý khách hàng
 • Kiểm soát sự thay đổi thông tin khách hàng, thêm mới khách hàng qua kiểm duyệt
 • Lưu lại lịch sử giao dịch cuộc gọi, tương tác
 • Quản lý tài liệu liên quan đến khách hàng
 • Quản lý hợp đồng đã ký
 • Quản lý việc xin nghỉ phép, công tác .
 • TimeSheet
 • Duyệt, quản lý chi phí theo từng dự án
 • Hệ thống dashboard tuỳ biến theo từng user

Hệ thống phần mềm Sthink Workflow management – phần mềm quản lý tiến độ dự án công việc

 • Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web Asp.NET MVC5 một trong những công nghệ mới nhất của Microsoft
 • Có thể thao tác bất cứ nơi nào có kết nối internet
 • Dùng được trên cả máy tính, smart phone, Ipad, tablet ..
 • Phân quyền người sử dụng theo nhóm, chức năng thêm mới sửa xoá
 • Phân quyền từng quy trình duyệt cho từng user: Khách hàng, hợp đồng, chi phí, timesheet, xin nghỉ phép ….
 • Hệ thống cảnh báo công việc cần duyệt, cấp dưới và công việc của quản lý thông qua màn hình dashboard
 • Hệ thống cảnh báo bằng email các khoản phải thực hiện, tiến độ của group, chi nhánh và cá nhân
phần mềm quản lý tiến độ dự án

Khai báo user cho người sử dụng đăng nhập phần mềm quản lý tiến độ dự án công việc

Phân hệ quản trị hệ thống phần mềm quản lý tiến độ dự án

 • Quản lý tác vụ của người dùng trên hệ thống
 • Cập nhật thông tin người dùng
 • Phân quyền chi tiết người dùng
 • Thiết lập các thông tin ban đầu trên hệ thống
 • ...xem tiep.....

  http://sthink.com.vn/phan-mem-quan-ly-tien-do-du-an.html

Người đăng: huong

Chọn khu vực