Điện cực Oxy hòa tan (DO) chuẩn công nghiệp


- Công nghệ điện cực màng Galvani ứng dụng trong môi trường nước thải, nước công nghiệp,…

- Khoảng đo 0-100% hoặc 0.0 – 20.0 mg/L

- Độ chính xác +/- 0.2

- Thời gian đáp ứng 95% trong 1giây.

- Thang nhiệt độ 0-50o C

- Thân điện cực bằng vật liệu Noryl, PTFE,Viton®

- Cáp tiêu chuẩn 3m

LIÊN HỆ: 0941 242 772 (THÚY)

Người đăng: mongthuy

Chọn khu vực