Vòng chuỗi song long tranh châu rẻ-đẹp


Màu sắc: Hạt đen chữ vàng. - Trọng lượng: khoảng 70g - Thông số: 16 x 30mm

Giá: 129.000đ

Để biết thêm thông tin truy cập:

http://thichxemngay.top/shared/7846d1fd998bda5ba9517b2fbdd4b26c

Người đăng: linhkhanh

Chọn khu vực