AR-757H (Taiwan), hệ thống kiểm soát cửa, chấm công thẻ cảm ứng


AR-757H (Taiwan), hệ thống kiểm soát cửa, chấm công thẻ cảm ứng

proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-5W4eFw7orFc%2FU0_m6PSt8KI%2FAAAAAAAACs8%2FCMTNFE0BGEo%2Fw451-h271-no%2F757H0.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

–        Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking);

–        Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN;

–        Lưu trữ 3.000 giao dịch khi Off-Line;

–        Phần mềm kiểm soát Tiếng Anh (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485);

–        Khả năng kết nối với 256 thiết bị qua RS232/485;

Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); 66thuongviet@gmail.com; yahoo: thuongviet19662002;

Giá: 2.716.000 đ

http://accesscontrol.com.vn/ar-757h-taiwan-he-thong-kiem-soat-cua-cham-cong-the-cam-ung-2spct3923.html

http://accesscontrol.com.vn/cham-cong-kiem-soat-cua-2sp5713.html

Chọn khu vực