AR-821EF (Taiwan), Kiểm soát cửa, chấm công vân tay, thẻ


AR-821EF (Taiwan), Kiểm soát cửa, chấm công vân tay, thẻ

proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-vlIo8YXlMaQ%2FU0-DVndM0jI%2FAAAAAAAACms%2FC7zxiKnaaaw%2Fw400-h300-no%2F821EF%2BV5%2B1.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

Màn hình LCD; Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking);

Bộ nhớ trong quản lý 4.500 dấu vân tay/10.000 thẻ, hoặc 65.000 mã PIN;

Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line;

Phần mềm kiểm soát + chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt  (khi kết nối máy tính sử dụng Software cần thêm Convertor RS232/485);

Khả năng kết nối với 256 thiết bị qua RS232/485;

Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); 66thuongviet@gmail.com; yahoo: thuongviet19662002;

Giá: 9.788.000 đ

http://accesscontrol.com.vn/ar-821ef-taiwan-kiem-soat-cua-cham-cong-van-tay-the-2spct3872.html

http://accesscontrol.com.vn/cham-cong-kiem-soat-cua-2sp5713.html

Chọn khu vực