AR721U, RFID, đầu đọc phụ thẻ cảm ứng


AR721U, RFID, đầu đọc phụ thẻ cảm ứng

– Loại Mini, không bàn phím;

Giá: 1.204.000 đ

AR-721K, RFID, đầu đọc phụ thẻ cảm ứng

– Kích cỡ, kiểu dáng tương tự AR-721H, có bàn phím;

Giá: 1.436.000 đ

AR-737U, đầu đọc phụ không bàn phím

- Kết nối được với tất cả các Access Control System trên đây

Giá: 1.336.000 đ

AR-661U, đầu đọc tầm xa đến 60cm

- 125Khz EM Reader, tầm đọc 38 - 66cm tùy theo loại thẻ và môi trường

- Hỗ trợ Wiegand 26/34/38, RS232

- Kết nối được với tất cả các Access Control System trên đây

Giá: 6.136.000 đ

Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); [email protected]; yahoo: thuongviet19662002;

http://accesscontrol.com.vn/ar-721u-rfid-dau-doc-phu-the-cam-ung-2spct3932.html

http://accesscontrol.com.vn/cham-cong-kiem-soat-cua-2sp5713.html

Chọn khu vực