Chúng tôi AUDITEL đã tiên phong


Người dẫn đầu ...

Chúng tôi, AUDITEL đã tiên phong đưa khái niệm hệ thống MICRO HỘI THẢO (CHỦ TỌA - ĐẠI BIỂU) trên thị trường. 40 năm sau, chúng tôi vẫn là người dẫn đầu & là nhà tiên phong phát triển công nghệ tích hợp hệ thống micro hội thảo (chủ toạ - đại biểu), Hệ thống Phiên dịch, Hệ thống Biểu quyết, Hệ thống Camera tracking, Nhận diện ID, Name Display, Webcasting.

"We pioneered the concept of the #conferencemicrophone system onto the market. 40 years later, we’re still market leaders and innovators."
Auditel - Made In England
http://auditelsystems.com

www.bahung.com
Hotline: 0919339977
Email: [email protected]

#auditelsystems #auditel #conference #conferencesystem #microphone #LeicestershireCountyCouncil #Leicestershire #Interpretation #madeintheuk #av #conferencecontrol #conferenceroom #meetingroom #events #interactive

Người đăng: tranu0505

Chọn khu vực