Hệ Thống quan trắc nước thải tự động


Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục được quy định cụ thể tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, các thành phần bao gồm:

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục: bao gồm một hoặc nhiều thiết bị có khả năng đo, phân tích và đưa ra kết quả quan trắc của các thông số trong nước thải (pH, nhiệt độ, COD, TSS, Flow,...) một cách tự dộng, liên tục và chính xác

- Thiết bị thu thập , lưu trữ, truyền dữ liệu: để thu thập, lưu trữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống về Sở TNMT. Dữ liệu được truyền theo phương thức FTP tới địa chỉ máy chủ FTP bằng tài khoản và địa chỉ FTP do Sở TNMT cung cấp; đường truyền internet tối thiểu ở mức 3MB/s

- Thiết bị lấy mẫu tự động: để lấy và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Camera: để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc và vị trí của xả của hệ thống xử lý nước thải, trước khi đô ra nguồn tiếp nhận

Ngoài những thiết bị cơ bản bắt buộc phải có, cơ sở hạ tầng của nhà trạm cũng cần bảm đảm môi trường an toàn và ổn định cho các thiết bị bên trong nhà trạm.

- Nhà trạm chắc chắn và có nguồn điện ổn định

- Bơm lấy mẫu (gồm 02 bơm hoạt động luân phiên) và ống dẫn nước (nếu có)

- Thiết bị báo cháy, báo khói, chống sét trục tiếp và lan truyền

- Các thiết bị phụ trợ khác: lưới chắn rác, buồng chứa mẫu, thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm trong nhà trạm...

Người đăng: hungthinh2396

Chọn khu vực