MCP-040, Bộ điều khiển Virdi 4 cửa


MCP-040, Bộ điều khiển Virdi 4 cửa

Thiết bị MCP-040 là bộ kiểm soát 4 cửa có tích hợp hệ thống báo động 8 vùng.

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FMCP-04011.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F2a.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* 04 ngõ ra điều khiển 04 cửa;

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F2b.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* Thiết lập từ xa qua kết nối TCP/IP thông qua UNIS Server và Web server;

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F3b.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*  Giám sát: Đầu ra báo chuông;

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F4b.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* Pin dự phòng: 12 VDC, 7A (tùy chọn);

Cấu hình

proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.virditech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fmcp.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

Chi tiết kỹ thuật MCP-040

CPU: 32bits RISC processor (ARM Cortex-M3 Core);

LAN: 10/100M Ethemet (Auto detecting);

Bộ nhớ: 8MB serial flash;

Pin dự phòng: DC12V 7A (tùy chọn);

Chuyển đổi nguồn: DC15V 6A;

Hiển thị: LED trạng thái;

Nhiệt độ: -20 ~ 60℃ / Thấp hơn 90% RH;

Giao diện khóa: 04 khóa;

Vùng kiểm soát: 08 (cổng đôi);

Giám sát còi báo: 01 cổng;

Thời biểu: 1.024;

Giao dịch: 51.200 lần;

Người sử dụng: 50.000;

Ngõ ra: RS485 Reader port / Wiegand input ports; Programmable inputs / Programmable outputs

Giá: 12.240.000đ

Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); 66thuongviet@gmail.com; yahoo: thuongviet19662002;

http://accesscontrol.com.vn/virdi-han-quoc-209644s.html

http://accesscontrol.com.vn/mcp-040-bo-dieu-khien-virdi-4-cua-889259.html

Chọn khu vực