NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG


link: http://lilama18-1.com.vn/nghie...

Hàng năm các nhà máy tuyển than Cửa Ông và Hòn Gai đang đổ thải đá xít ra biển với khối lượng rất lớn, hàng triệu mét khối/năm. Nhưng quĩ đất trên bờ biển dành cho đổ đá xít là rất hạn chế. Ngành than cần phải sớm tìm giải pháp xử lý nguồn đá xít thải này, hoặc là vận chuyển đổ thải vào bãi thải trong của các mỏ, hoặc sản xuất chế biến đá xít thải thành các loại vật liệu phục vụ cho xây dựng, giao thông.

Mặt khác, trong đá xít thải nhà máy tuyển hiện nay còn chứa 5 - 8% than sạch đang làm vật liệu san lấp đổ lấn biển gây lãng phí tài nguyên, gây nạn khai thác trái phép tận thu than trên bãi thải, gây ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội.

Theo định hướng phát triển trong những năm tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành xây dựng nhiều công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng, do đó nhu cầu về vật liệu xây dựng sẽ rất lớn, trong đó có gạch xây dựng. Đối với Quảng Ninh nhu cầu về gạch nung hiện nay dự báo khoảng 1.000 triệu viên/năm và còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới, nhất là trong điều kiện Thành phố Hạ Long đang trên đà xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện nay, năng lực sản xuất gạch trên địa bàn Quảng Ninh mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu, số lượng gạch thiếu hụt phải bổ sung từ các địa phương lân cận. Giá thành sản xuất gạch tại Quảng Ninh tương đối cao do nguồn đất sét hiếm.

Hiện nay, nguyên liệu dùng cho sản xuất gạch vẫn chủ yếu là đất sét. Việc khai thác đất sét phục vụ cho sản xuất gạch đã và đang làm giảm quỹ đất cho các ngành công nghiệp, đô thị và nhất là gây tác động môi trường. Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất gạch nung không dùng than bằng nguồn nguyên liệu đá xít thải thay thế cho nguồn đất sét. Công nghệ này đã đem lại ý nghĩa to lớn cho kinh tế xã hội như tiết kiệm tài nguyên đất, than và nhất là không gây ô nhiễm môi trường.

Người đăng: Dương quach Ngoc Mai

Chọn khu vực