Cho thuê căn hộ tòa Lake 2 khu Aquabay, Ecopark Văn Giang,
Cho thuê nhà xưởng cao 8 m rộng 35 m, sâu 20 m, có tầng

Chọn khu vực