Thùng nhựa đặc,Thùng nhựa YM003,thùng nhựa
Pallet cũ, pallet nâng hàng, tấm lót nâng hàng
Sóng nhựa đựng hoa quả, sóng nhựa đựng thực phẩm
Thùng nhựa linh kiện, thùng nhựa A4, hộp linh kiện
Lồng hàng, lồng xi mạ, sọt trữ hàng, sọt thép
Lồng sắt, lồng hàng, lồng xi mạ, sọt trữ hàng, sọt thép

Chọn khu vực