Chính sách riêng tư

Điều 1: Thông tin tài khoản
- Khách hàng giao dịch trên Airaovat.com nên đăng ký tài khoản và khai báo trung thực thông tin cá nhân đăng ký giao dịch với trung tâm.
- Khi kích hoạt tài khoản trên diễn đàn này là bạn chấp nhận tuân thủ theo mọi quy định của Airaovat.com
- Mọi khách hàng phải khai báo thông tin đầy đủ, chính xác theo form đăng ký của Airaovat.com

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ thành viên

- Khách hàng có quyền đăng tin trên airaovat.com
- Khách hàng có quyền xếp loại tin trên airaovat.com
- Khách hàng chịu trách nhiệm các thông tin, sản phẩm đã đăng tải trên Airaovat.com theo như quy chế đăng tin

Điều 3: Cấm giao dịch
- Không tuân theo các quy định của chợ Airaovat.com
- Rao bán những vật dụng, hàng hóa mà Pháp luật Việt Nam ngăn cấm.
- Có hành vi lừa đảo, gian lận trong giao dịch.
- Có hành vi nói xấu, bội nhọ các thành viên trong cộng đồng giao dịch.
- Nghiêm cấm các thảo luận liên quan đến chính trị, tôn giáo, vi phạm đến pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam
- Sử dụng email của người khác trong giao dịch.
- Gây ách tắc, chống phá hệ thống giao dịch của trung tâm.

Điều 4. Các trường hợp công bố thông tin tài khoản
Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng, việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:
- Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho airaovat.com, những người của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng ký tài khoản của airaovat.com.
- Theo yêu cầu của pháp luật, phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.


CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Khái quát về chính sách

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân quy định về việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên trên Airaovat.com

2. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ Airaovat.com sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

2.1 Thông tin cá nhân của thành viên khi đăng ký trên Airaovat có thể bao gồm các thông tin sau : Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, nick yahoo, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, bí danh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số tài khoản Ngân hàng.

2.2 Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ hay những tiện ích trên Airaovat.com: Thông tin do thành viên đăng tin bán hàng, tham gia phản hồi tin bán hàng của thành viên khác trên Airaovat hoặc khi thành viên tham gia vào các chương trình điều tra, khảo sát của Ban quản trị Airaovat hoặc sử dụng dịch vụ chứng thực của Airaovat.com

2.3 Thông tin thông số kỹ thuật của thiết bị đầu cuối … do người sử dụng truy cập vào Airaovat.com

- Để tăng thêm tính tiện dụng khi truy cập website, Airaovat.com có sử dụng công nghệ cùng các thiết bị kỹ thuật lưu lại địa chỉ IP, hay những thông số khác từ thiết bị sử dụng truy cập web với mục đích sẽ ghi nhớ những thông tin thành viên truy cập, để cung cấp, gợi ý tiêu dùng cho những lần truy cập sau, tăng thêm tính tiện dụng cho thành viên.
- Thông tin kỹ thuật của các thiết bị đầu cuối khi người sử dụng truy cập vào website, thông tin về phần mềm truy cập web, hệ điều hành, những trang tin đã truy cập, ngày tháng xem, những thông tin về sản phẩm dịch vụ do người truy cập đã tìm kiếm.

- Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật nói trên sẽ được Airaovat đảm bảo tối đa việc tránh gây phiền hà cho thành viên khi sử dụng các dịch vụ trên Airaovat.com cũng như cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về vấn đề này.


3. Mục đích sử dụng

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được Airaovat sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

3.1
Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin cá nhân để đăng nhập vào hệ thống của Airaovat.com


3.2
Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên Airaovat.com như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ….
3.3 Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên Airaovat:· Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, tên đăng ký trên Airaovat.com·

- Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào Airaovat.com, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
·
- Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
·
- Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
·
- Dùng để khôi phục lại tài khoản của thành viên trên Airaovat trong trường hợp thành viên quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu

3.4 Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

3.5 Dùng để xác nhận việc chấp nhận các dịch vụ do Airaovat.com cung cấp như dịch vụ chứng thực, đăng ký thành viên chính thức trên Airaovat.com

3.6 Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.

4. Sử dụng thông tin cá nhân :

4.1 Airaovat.com thực hiện việc sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

4.2 Khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, thành viên đồng ý và xác nhận rằng Airaovat.com có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba, và đương nhiên thành viên chấp nhận việc tiết lộ đó. Tuy nhiên, trong cam kết của Chúng tôi (không phải là nghĩa vụ), mọi Thông Tin Cá Nhân sẽ được giữ bí mật tối đa trừ các trường hợp tiết lộ theo quy định của pháp luật hoặc theo Quy định về Chính sách bí mật thông tin cá nhân của chúng tôi (Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại Mục 3 của chính sách này)

4.3 Công ty chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên ở mức độ nhất định cho người bán, nhằm phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và người bán, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên . Airaovat.com. Người bán hàng có thể sử dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của người bán. Công ty chúng tôi sẽ ràng buộc trách nhiệm của người bán trong việc tuân theo các quy định về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên Airaovat.com Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo được 100% người bán thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với người bán.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân :

5.1 Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cho người bán trên Airaovat.com

5.2 Trong trường hợp thành viên không thể đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của công ty chúng tôi để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản. Tuy nhiên có những trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu này của thành viên. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của thành viên, chúng tôi sẽ ngừng hoạt động tài khoản của thành viên.

5.3 Công ty chúng tôi thường tiến hành backup, lưu dữ liệu đề phòng những trường hợp sự cố máy tính, do lỗi của con người, hay những sự cố mang tính khách quan, những dự liệu này sẽ cố định không thể thay đổi được.

6. Hành vi ứng xử của thành viên

Thành viên sẽ nhận được một Tài Khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký trở thành Thành Viên của Airaovat.com. Thành viên có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và Tài Khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc Tài Khoản của mình. Thành viên đồng ý

(i) thông báo ngay cho Airaovat.com về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc Tài Khoản của mình hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật,

(ii) Và bảo đảm rằng: luôn thoát khỏi Tài Khoản của mình sau mỗi lần sử dụng,

Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục này.

Chọn khu vực