BƠM ĐỊNH LƯỢNG ANTECH (THỔ NHĨ KỲ)
Máy cắt cỏ dùng pin Makita DUM604SY
Máy ép kính sửa điện thoại chất lượng
Chiếc Máy photocopy Canon ImageRunner 2006N (IR 2006N)
Các bộ phận chi tiết của máy ép khô phân, ép khô bã