Ngàm M42 cho DSRL Canon/Nikon
Bán máy film tại Hà Nội
Kính thiên văn khúc xạ D80F900EQ-5 1
Kính thiên văn khúc xạ D80F900EQ-5
Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CMB 1.50T 1.5HP
Máy Bơm Ly Tâm 1 Tầng Cánh Ebara CMA 0.75M 0.75HP
Thanh lý máy ảnh SONY DSC H9 1, 5tr.
Ống nhòm Vega 6.5 32 HR
Kính thiên văn phản xạ Celestron AstroMaster 114f1000EQ
Kính thiên văn Celestron 80f900EQ Deluxe