Đăng tin không cần đăng ký thành viên

Tuyển dụng - Việc làm


Kế toán tổng hợp - làm tại Vinh Phúc
Vĩnh Phúc  |  16/09/2017  |  Xem: 117
Giám Sát Buồng Phòng - làm tại Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc  |  16/09/2017  |  Xem: 114
Bếp Phó - làm tại Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc  |  16/09/2017  |  Xem: 131
Gíam sát nhà hàng - làm tại Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc  |  14/09/2017  |  Xem: 107
Tuyển bếp Phụ - làm việc tại Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc  |  11/09/2017  |  Xem: 116
Tuyển dụng Trưởng Ban An Ninh - làm việc tại Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc  |  11/09/2017  |  Xem: 103
Tuyển Bếp Trưởng - Bếp Phụ (làm tại Pradise Resort Đại Lải - Vĩnh Phúc) Tuyển Bếp Trưởng - Bếp Phụ (làm tại Pradise Resort Đại Lải - Vĩnh Phúc)
Vĩnh Phúc  |  11/09/2017  |  Xem: 113