(1.200m21.400m2,1.600m2 2.000m2) Lại Hùng Cường
3 nhà xưởng (160m-200m-300m) đường Mã Lò quận Bình Tân
Nhà xưởng 5x20 giá 9tr đường 18B quận bình tân

Chọn khu vực